Persoonlijke ontwikkeling op Tenerife.

Iedereen heeft af en toe behoefte aan een vorm van sparring, advisering en/of begeleiding, zowel zakelijk als privé. Denk aan directeuren, managers, ondernemers en remote workers. Op Tenerife bieden wij voor hen professionele ondersteuning in hun persoonlijke ontwikkeling. Volledig verzorgd en in een veilige omgeving kun je in alle rust aan de slag met jouw vraagstukken. Onderstaand wat mogelijkheden uit de praktijk, waarbij onze persoonlijke aanpak succesvol blijkt.

Persoonlijke begeleiding van managers en directeuren.

Het is in deze hectische tijd een hele opgave om je als directeuren/bedrijfseigenaar en/of manager staande te houden. Dagelijks word je geconfronteerd met weer nieuwe uitdagingen. Of het nu gaat om veranderingen in de markt, binnen het bedrijf, personele problematieken, overheidsmaatregelen, privéproblemen of persoonlijkheidskenmerken. Er wordt van je verwacht je staande te houden bij het vervullen van al deze verschillende rollen. Over het algemeen gaat je dat goed af, maar soms heb je behoefte aan een betrouwbare sparringpartner. Iemand waarmee je zaken kunt bespreken, die je niet gemakkelijk deelt met anderen binnen het bedrijf, een zakenpartner of met de partner thuis. Dan is de inzet van persoonlijke begeleiding een heel gebruikelijke stap. Door letterlijk en figuurlijk afstand te nemen creëer je daadwerkelijk ruimte om na te denken en weloverwogen besluiten te nemen.

Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken als:

  • Omgaan met de dagelijkse stress.

  • Grip krijgen op de toenemende werkdruk.

  • Ondersteuning bij de persoonlijke ontwikkeling.

  • Signalen herkennen van een dreigende mentale overbelasting.

  • Herstellen van de balans tussen werk en privé.

  • De invloed van je persoonlijkheid op het dagelijks functioneren.

  • Wijze van communiceren.

  • Omgaan met privéproblemen als relatie, mantelzorg en ziekte.

  • Zicht krijgen op drijfveren, motieven en karaktereigenschappen.

  • Praktische vragen en oplossingen.

Iedere directeur/eigenaar of manager heeft zijn of haar persoonlijke hulpvraag. Die kan liggen op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, maar ook op het voorkomen van mentale overbelasting door werkstress. Zaken als tijd, karakter, problematiek en privé situatie zijn bepalend. Jij bepaalt zelf de mate en vorm van begeleiding. Daarbij zijn motivatie, privacy, vertrouwen, begrip en respect belangrijke uitgangspunten.

Mentoring

Mentoring is een ontwikkelingsproces waarbij een (startende) manager begeleid wordt door een meer ervaren persoon. Deze mentor helpt bij het bereiken van specifieke professionele competenties of doelen.


Mentoring is een individuele aanpak die zich richt op zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling van de manager. Het programma draagt bij aan betere resultaten door het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en het welbevinden van managers. Het helpt talent te behouden, uitval te voorkomen en bevordert de groei van iedere leidinggevende. In deze tijd, waarin het moeilijk is om geschikte mensen te vinden en te behouden kan mentoring een belangrijk deel van de oplossing zijn.
Door letterlijk afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken ontstaat de mogelijkheid om een “overall view” te krijgen. Zowel op de organisatie als op het eigen functioneren. Die bredere visie zorgt ervoor, dat iemand efficiënter en doelmatiger gaat functioneren.

 

Krachtig HR-instrument voor ontwikkeling
Mentoring is een krachtig HR-middel voor ontwikkeling en groei en is niet vanzelfsprekend toepasbaar voor alle medewerkers van een organisatie. Het komt vooral tot zijn recht komt bij medewerkers die zelfstandig werkende professionals zijn, zoals managers en teamleiders. Het is ook een waardevolle aanvulling op de managementstijl “Coachend leidinggeven”, waarbij het doel is het doel is om zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en zelfreflectie bij medewerkers te stimuleren.

Coaching tijdens vakantie voorkomt instorting.

Mensen hebben stress nodig om goed te kunnen functioneren. Stress zorgt voor helder denken, snel reageren etc. Zolang stress voldoende gecompenseerd kan worden met ontspanning, is de situatie gezond.
Tegenwoordig hebben steeds meer mensen dagelijks te maken met toenemende stress en dreigt de situatie uit balans te raken. Het wordt soms even te veel.

 

Vakantie
Veel mensen denken de stress onder controle te kunnen krijgen door op vakantie te gaan. Alleen blijkt dan vaak, dat lichaam en geest heftig gaan reageren op de plotselinge ontspanning.
In plaats van het gevoel van rust en ontspanning blijft de onrust. Alle problemen komen in alle hevigheid op je af. Iedereen, die dit herkent, ziet er zelfs tegenop om op vakantie te gaan. Zeker als dat betekent, dat ze hele dagen bezig moeten zijn met het gezin. Als je dat niet gewend bent geeft het vaak spanningen, zowel met de partner als met de kinderen.

 

Begeleiding
Wij nodigen die betrokken medewerkers, managers, eigenaren, ZZP’ers, directeuren, artiesten, uit om ruim voor het vertrek contact met ons op te nemen. Wij zorgen dan voor een grondige voorbereiding en begeleiding. Kom samen met je partner of gezin naar het eiland van de “eeuwige lente” genieten van een heerlijke vakantie in de zon. Terwijl het gezin zich overdag vermaakt bij het zwembad of aan het strand, begeleiden wij jou tijdens het ontspannen. Er blijft genoeg tijd over om samen leuke dingen te doen. Zo wordt een vakantie weer een feest van ontspanning en kun je daarna alles weer aan.

Persoonlijke ontwikkeling

Nu de economie weer aantrekt wordt het steeds lastiger om de juiste mensen te vinden. Er is een fors tekort aan projectleiders en managers. Aan ambitie mankeert het veelal niet bij jonge mensen. Zij hebben hun opleidingen afgerond en staan aan het begin van hun carrière. Anderen zijn toe aan een volgende stap.
Maar in de praktijk zijn de skills als leidinggevende niet altijd de aangeboren talenten. Zoals bijvoorbeeld regie kunnen voeren, anderen motiveren, problemen voor zijn en het overzicht hebben. Talenten die veelal in de praktijk worden ontwikkeld. Daarvoor is wel begeleiding nodig en dat is nu vaak het probleem. Iedereen is heel druk met zichzelf en heeft daardoor veel minder tijd om anderen te begeleiden.

 

Het gevolg is dat (beginnende) projectleiders en managers in het diepe worden gegooid. Er gaat veel kostbare tijd verloren aan strubbelingen met de realiteit van de nieuwe functie. Een aantal zal zich uiteindelijk wel redden, maar er gaat ook veel talent verloren. Dit kan worden voorkomen door mensen in het begin professioneel te begeleiden. Dat voorkomt een flink aantal beginnersfouten en scheelt dus veelt tijd en dus ook geld voor de organisatie. Wij bieden de kans om met behulp van onze methode en inspirerende begeleiding denkprocessen te structureren. Mensen krijgen inzicht in de oorzaken van de startersproblemen, in zichzelf en mogelijke oplossingen. Door letterlijk en figuurlijk even afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen ontstaat er ruimte voor het verkrijgen van inzicht en het maken van een realistisch toekomstplan. Zowel zakelijk als privé de zaken weer even op een rij zetten zorgt ervoor, dat er weer nieuwe energie ontstaat. Zo kun je in een veilige omgeving, onder professionele begeleiding verder werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling.